Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-12-07

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług społecznych z zakresu wspierania rodziny i wspierania osób niepełnosprawnych na rok 2024-2025

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/860713

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 160KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 402KB)
 3. Załaczniki Nr 1-8 do SWZ (edyt) (plik zip 137KB)
 4. Załaczniki Nr 1-8 do SWz (pdf) (plik zip 1653KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-12-07
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-12-07 (16:32:45)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-12-07 (16:34:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-12-07 (16:34:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-12-07 (16:35:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załaczniki Nr 1-8 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-12-07 (16:35:56)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załaczniki Nr 1-8 do SWz (pdf)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-12-07 (16:36:08)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-11-22

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług społecznych z zakresu wspierania rodziny i wspierania osób niepełnosprawnych na rok 2023-2025

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/835067

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 193KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 407KB)
 3. Załącznik 1-8 do SWZ (edyt) (plik zip 158KB)
 4. Załączniki 1-8 do SWZ pdf (plik zip 1935KB)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 i części 4 postępowania (plik PDF 136KB)
 6. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 154KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-11-22
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-11-22 (20:30:34)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-11-22 (20:32:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-11-22 (20:32:26)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-11-22 (20:34:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik 1-8 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-11-22 (20:34:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-8 do SWZ pdf
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-11-22 (20:34:49)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-12-04 (11:36:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 i części 4 zamówienia publicznego
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-12-07 (15:34:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-11-16

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na rok 2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846921

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 142KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 860KB)
 3. Załączniki 1-7 do SWZ (plik zip 3927KB)
 4. Załączniki 1-7 do SWZ (edyt) (plik zip 104KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 225KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-11-16
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-11-16 (21:24:55)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-11-16 (21:25:47)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-11-16 (21:26:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-11-16 (21:28:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-11-16 (21:30:06)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-11-16 (21:31:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-11-16 (21:34:40)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-11-16 (21:34:55)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2023-11-16 (21:36:26)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2023-11-16 (21:37:00)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2023-11-16 (21:38:10)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2023-12-04 (11:33:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 13. 2023-12-08 (21:48:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 14. 2023-12-08 (21:51:48)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 15. 2023-12-08 (21:52:30)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 16. 2023-12-08 (21:52:39)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 17. 2023-12-08 (21:53:20)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 18. 2023-12-08 (21:53:29)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-11-08

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/831350

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 154KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 1055KB)
 3. Załączniki 1-8 do SWZ (pdf) (plik zip 4715KB)
 4. Załączniki do SWZ 1-8 (edyt.) (plik zip 207KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 785KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-11-08
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-11-08 (19:57:12)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-11-08 (19:58:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-11-08 (19:58:54)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-11-08 (19:59:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-8 do SWZ (pdf)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-11-08 (20:00:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki do SWZ 1-8 (edyt.)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-11-08 (20:00:44)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-12-08 (21:55:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

Data publikacji: 2023-06-07

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/777769

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-06-07
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-06-07 (13:44:34)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-06-07 (13:46:26)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

Data publikacji: 2023-05-30

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772728

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-05-30
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-05-30 (07:59:44)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-05-30 (08:00:51)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)

Data publikacji: 2023-04-06

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie) - 1 osoba.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750954

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 829KB)
 2. Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik pdf 305KB)
 3. Załącznik do Programu (plik pdf 193KB)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (plik pdf 120KB)
 5. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy_wersja edyt. (plik docx 21KB)
 6. Zawiadmomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 165KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-04-06
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-04-06 (09:44:37)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-04-06 (09:47:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-04-06 (09:48:13)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-04-06 (09:48:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik do Programu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-04-06 (09:49:11)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-04-06 (09:49:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy_wersja edyt.
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-04-06 (09:49:48)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-04-26 (13:08:18)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadmomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)

Data publikacji: 2023-03-23

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie) - 3 osoby.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745211

 

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 896KB)
 2. Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik pdf 305KB)
 3. Załącznik do Programu (plik pdf 193KB)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (plik pdf 122KB)
 5. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja edyt. (plik docx 21KB)
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 164KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-03-23
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-03-23 (14:56:00)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-03-23 (15:03:36)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-03-23 (15:04:55)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-03-23 (15:05:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik do Programu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-03-23 (15:06:31)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-03-23 (15:06:59)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja edyt.
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-03-23 (15:07:22)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-03-31 (11:33:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-03-15

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Rawicz w ramach realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/739904

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 157KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 971KB)
 3. Załączniki 1-8 do SWZ (plik zip 4422KB)
 4. Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia (plik pdf 140KB)
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf 40KB)
 6. Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (plik pdf 559KB)
 7. Załącznik Nr 1 PROGRAM - OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10 (plik pdf 826KB)
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 213KB)
 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 70KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-03-15
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-03-15 (16:16:31)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-03-15 (16:19:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-03-15 (16:20:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-03-15 (16:20:56)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-8 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-03-15 (16:21:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-03-15 (16:22:01)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-03-21 (22:39:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-03-21 (22:39:47)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2023-03-21 (22:40:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik Nr 1 PROGRAM - OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2023-04-19 (16:20:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2023-04-26 (14:09:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Data publikacji: 2022-12-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Usługa sprzatania i utrzymania w czystości pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu".

https://platformazakupowa.pl/transakcja/707808

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 968KB)
 2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 134KB)
 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (plik pdf 141KB)
 4. Załacznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 114KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 142KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-12-20
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2022-12-20 (10:15:57)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2022-12-20 (10:17:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2022-12-20 (10:18:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2022-12-20 (10:18:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2022-12-20 (10:18:48)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załacznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2022-12-20 (10:19:46)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2022-12-28 (07:14:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie specjalistów na stanowisku: Psycholog, Psytchoterapeuta, Psychoterapeuta uzależnień, Instruktor Teakwon-do

Data publikacji: 2022-12-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: " Zatrudnienie specjalistów na stanowisku: Psycholog, Psytchoterapeuta, Psychoterapeuta uzależnień, Instruktor Teakwon-do".

http://https://platformazakupowa.pl/transakcja/708211

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1893KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 130KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 126KB)
 4. Załącznik nr 3 - Umowa z Wykonawcą (plik pdf 209KB)
 5. Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia danych osobowych (plik pdf 188KB)
 6. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 127KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 154KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-12-20
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2022-12-20 (15:11:26)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie specjalistów na stanowisku: Psycholog, Psytchoterapeuta, Psychoterapeuta uzależnień, Instruktor Teakwon-do
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2022-12-20 (15:13:39)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2022-12-20 (15:14:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2022-12-20 (15:15:03)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załacznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2022-12-20 (15:15:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 3 - Umowa z Wykonawcą
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2022-12-20 (15:16:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia danych osobowych
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2022-12-20 (15:16:42)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie specjalistów na stanowisku: Psycholog, Psytchoterapeuta, Psychoterapeuta uzależnień, Instruktor Teakwon-do
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2022-12-30 (13:47:20)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2023-01-09 (15:18:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...