Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 1329) z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.

Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.).

Kontakt:

telefoniczny: (65) 545-22-47 – Joanna Aleksander, Dagmara Dopieralska, (65) 546-75-86 – Katarzyna Tymińska, Anna Kapusta, (65) 546-64-91 – Marta Horodecka, Alicja Świerzewska

e-mailowy:sr@opsrawicz.pl

Załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu (plik pdf 456KB)
 2. Zaświadczenie lekarskie oraz komunikat jak prawidłowo je wystawiać (plik doc 43KB)
 3. Wymagane dokumenty - świadczenie za życiem (plik odt 14KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

 1. 2021-03-26 (12:18:20)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-03-26 (12:18:30)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-03-29 (13:46:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2021-03-29 (13:47:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie lekarskie oraz komunikat jak prawidłowo je wystawiać
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2023-08-17 (11:18:55)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wymagane dokumenty - świadczenie za życiem
  Redaktor: R.K. Administrator