Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2024-02-06

Logo funduszy europejskich dla Wielkopolski

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapii w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenu gminy Rawicz

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/882394

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 133KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) (plik pdf 387KB)
 3. Załączniki nr 1-7 do SWZ (wersja_edyt) (plik 7z 335KB)
 4. Załączniki nr 1-7 do SWZ (wersja pdf) (plik 7z 1572KB)
 5. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 160KB)
 6. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważąnieniu postępowania (plik pdf 482KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2024-02-06
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2024-02-06 (16:05:08)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2024-02-06 (16:06:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2024-02-06 (16:06:37)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2024-02-06 (16:07:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki nr 1-7 do SWZ (wersja_edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2024-02-06 (16:07:26)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki nr 1-7 do SWZ (wersja pdf)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2024-02-06 (16:08:32)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2024-02-14 (10:46:48)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2024-02-21 (23:05:53)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważąnieniu postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2024-01-04

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców gminy Rawicz

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/870664

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 121KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 308KB)
 3. Załaczniki 1-5 do SWZ (wersja edyt.) (plik zip 86KB)
 4. Załączniki 1-5 do SWZ (wersja pdf) (plik zip 906KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 144KB)
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 68KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2024-01-04
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2024-01-04 (16:13:54)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2024-01-04 (16:15:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2024-01-04 (16:16:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2024-01-04 (16:16:49)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załaczniki 1-5 do SWZ (wersja edyt.)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2024-01-04 (16:17:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-5 do SWZ (wersja pdf)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2024-01-04 (16:17:39)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2024-01-16 (10:37:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2024-01-17 (11:41:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024

Data publikacji: 2024-01-04

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Załączniki:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamowienia na rok 2024 (plik pdf 42KB)
 2. Paln postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024_2 (plik pdf 43KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2024-01-04
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2024-01-04 (16:23:22)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2024-01-04 (16:24:22)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Plan postępowań o udzielenie zamowienia na rok 2024
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2024-01-04 (16:25:20)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2024-01-04 (16:31:15)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2024-02-09 (11:02:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Paln postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024_2
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-12-19

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców gminy Rawicz

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/862633

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 309KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 361KB)
 3. Załączniki 1-6 do SWZ (wersja edyt.) (plik zip 106KB)
 4. Załączniki 1-6 do SWZ (wersja pdf) (plik zip 1130KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania (plik pdf 225KB)
 6. Informacja o unieważnieniu wyboru oferty, unieważnieniu czynności odrzucenie oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w części 11 (plik pdf 130KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty w części 11 (plik pdf 281KB)
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 315KB)
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 274KB)
 10. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w części 12 (plik pdf 154KB)
 11. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w części 10 i 13 (plik pdf 164KB)
 12. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 321KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-12-19
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-12-19 (16:27:43)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-12-19 (16:29:34)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-12-19 (16:30:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-12-19 (16:31:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik 1-6 do SWZ (wersja edyt.)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-12-19 (16:31:42)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-6 do SWZ (wersja pdf)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-12-19 (16:33:33)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2024-01-04 (16:18:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2024-01-17 (11:46:35)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu wyboru oferty, unieważnieniu czynności odrzucenie oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w części 11
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2024-01-17 (12:19:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty w części 11
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2024-01-17 (12:21:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2024-01-18 (13:50:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2024-01-24 (13:54:04)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w części 12
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 13. 2024-01-25 (13:00:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w części 10 i 13
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 14. 2024-01-29 (08:27:55)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-12-07

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług społecznych z zakresu wspierania rodziny i wspierania osób niepełnosprawnych na rok 2024-2025

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/860713

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 160KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 402KB)
 3. Załaczniki Nr 1-8 do SWZ (edyt) (plik zip 137KB)
 4. Załaczniki Nr 1-8 do SWz (pdf) (plik zip 1653KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 157KB)
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 92KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-12-07
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-12-07 (16:32:45)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-12-07 (16:34:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-12-07 (16:34:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-12-07 (16:35:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załaczniki Nr 1-8 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-12-07 (16:35:56)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załaczniki Nr 1-8 do SWz (pdf)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-12-07 (16:36:08)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-12-29 (13:05:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2024-01-08 (13:29:49)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-11-22

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług społecznych z zakresu wspierania rodziny i wspierania osób niepełnosprawnych na rok 2023-2025

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/835067

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 193KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 407KB)
 3. Załącznik 1-8 do SWZ (edyt) (plik zip 158KB)
 4. Załączniki 1-8 do SWZ pdf (plik zip 1935KB)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 i części 4 postępowania (plik PDF 136KB)
 6. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 154KB)
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 117KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-11-22
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-11-22 (20:30:34)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-11-22 (20:32:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-11-22 (20:32:26)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-11-22 (20:34:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik 1-8 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-11-22 (20:34:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-8 do SWZ pdf
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-11-22 (20:34:49)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-12-04 (11:36:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 i części 4 zamówienia publicznego
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-12-07 (15:34:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2024-01-08 (12:14:48)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-11-16

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na rok 2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846921

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 142KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 860KB)
 3. Załączniki 1-7 do SWZ (plik zip 3927KB)
 4. Załączniki 1-7 do SWZ (edyt) (plik zip 104KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 225KB)
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 75KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-11-16
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-11-16 (21:24:55)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-11-16 (21:25:47)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-11-16 (21:26:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-11-16 (21:28:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-11-16 (21:30:06)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-11-16 (21:31:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-11-16 (21:34:40)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-11-16 (21:34:55)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2023-11-16 (21:36:26)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2023-11-16 (21:37:00)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Załączniki 1-7 do SWZ (edyt)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2023-11-16 (21:38:10)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2023-12-04 (11:33:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 13. 2023-12-08 (21:48:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 14. 2023-12-08 (21:51:48)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 15. 2023-12-08 (21:52:30)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 16. 2023-12-08 (21:52:39)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 17. 2023-12-08 (21:53:20)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzucenie oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 18. 2023-12-08 (21:53:29)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 19. 2024-01-03 (09:11:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-11-08

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/831350

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 154KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik pdf 1055KB)
 3. Załączniki 1-8 do SWZ (pdf) (plik zip 4715KB)
 4. Załączniki do SWZ 1-8 (edyt.) (plik zip 207KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 785KB)
 6. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert (plik pdf 167KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze ofety oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 321KB)
 8. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 71KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-11-08
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-11-08 (19:57:12)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-11-08 (19:58:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-11-08 (19:58:54)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-11-08 (19:59:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-8 do SWZ (pdf)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-11-08 (20:00:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki do SWZ 1-8 (edyt.)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-11-08 (20:00:44)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-12-08 (21:55:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2024-01-05 (11:30:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2024-01-19 (14:10:04)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomieni o wyborze ofety oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2024-01-26 (12:17:22)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

Data publikacji: 2023-06-07

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/777769

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-06-07
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-06-07 (13:44:34)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-06-07 (13:46:26)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

Data publikacji: 2023-05-30

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772728

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-05-30
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-05-30 (07:59:44)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-05-30 (08:00:51)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Rawiczu z przeznaczeniem na pomieszczenia siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodziezy i Sekcji Profilaktyki Uzależnień
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)

Data publikacji: 2023-04-06

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie) - 1 osoba.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/750954

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 829KB)
 2. Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik pdf 305KB)
 3. Załącznik do Programu (plik pdf 193KB)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (plik pdf 120KB)
 5. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy_wersja edyt. (plik docx 21KB)
 6. Zawiadmomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 165KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-04-06
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-04-06 (09:44:37)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-04-06 (09:47:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-04-06 (09:48:13)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-04-06 (09:48:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik do Programu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-04-06 (09:49:11)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-04-06 (09:49:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy_wersja edyt.
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-04-06 (09:49:48)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-04-26 (13:08:18)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadmomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)

Data publikacji: 2023-03-23

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie) - 3 osoby.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745211

 

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 896KB)
 2. Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik pdf 305KB)
 3. Załącznik do Programu (plik pdf 193KB)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (plik pdf 122KB)
 5. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja edyt. (plik docx 21KB)
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 164KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-03-23
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-03-23 (14:56:00)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-03-23 (15:03:36)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-03-23 (15:04:55)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-03-23 (15:05:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik do Programu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-03-23 (15:06:31)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-03-23 (15:06:59)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja edyt.
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-03-23 (15:07:22)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-03-31 (11:33:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2023-03-15

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Rawicz w ramach realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/739904

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 157KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 971KB)
 3. Załączniki 1-8 do SWZ (plik zip 4422KB)
 4. Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia (plik pdf 140KB)
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf 40KB)
 6. Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (plik pdf 559KB)
 7. Załącznik Nr 1 PROGRAM - OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10 (plik pdf 826KB)
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 213KB)
 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 70KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-03-15
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2023-03-15 (16:16:31)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2023-03-15 (16:19:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2023-03-15 (16:20:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2023-03-15 (16:20:56)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-8 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2023-03-15 (16:21:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2023-03-15 (16:22:01)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2023-03-21 (22:39:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2023-03-21 (22:39:47)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2023-03-21 (22:40:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik Nr 1 PROGRAM - OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2023-04-19 (16:20:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2023-04-26 (14:09:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...