Ogłoszenie o zamówieniu

Data publikacji: 2022-01-11

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Rawicz od 01.02.2022r. do 31.12.2022r."

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/560683

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 143KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 180KB)
 3. Załączniki 1-10 do SWZ (plik zip 1199KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 88KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-01-11
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2022-01-11 (11:41:55)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2022-01-11 (11:43:46)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2022-01-11 (11:44:35)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2022-01-11 (11:45:47)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-10 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2022-01-11 (11:46:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-10 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2022-01-11 (11:46:48)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-10 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2022-01-11 (11:47:07)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załączniki 1-10 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2022-01-11 (11:47:16)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załączniki 1-10 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2022-01-11 (11:48:35)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2022-01-11 (11:49:41)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2022-01-19 (12:09:03)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2022-01-19 (12:09:22)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 13. 2022-01-19 (12:09:34)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 14. 2022-01-19 (12:09:45)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 15. 2022-01-19 (12:09:55)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 16. 2022-01-19 (12:10:08)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2021-12-03

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/546826

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 136KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 172KB)
 3. Załączniki 1-9 do SWZ (plik zip 180KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 88KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 91KB)
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 73KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-12-03
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2021-12-03 (11:42:54)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2021-12-03 (11:44:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2021-12-03 (11:45:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2021-12-03 (11:46:00)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-9 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2021-12-03 (11:47:31)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2021-12-03 (11:47:36)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2021-12-03 (11:51:02)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2021-12-17 (14:23:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2021-12-17 (14:23:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2021-12-17 (14:24:11)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2021-12-17 (14:24:39)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2021-12-28 (18:19:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2021-11-10

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: " Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

https://platformazakupowa.pl/transakcja/534447

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 141KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 174KB)
 3. Załączniki 1-10 do SWZ (plik zip 584KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 89KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 92KB)
 6. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert (plik pdf 87KB)
 7. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 715KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-10
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2021-11-10 (14:02:42)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2021-11-10 (14:04:38)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2021-11-10 (14:05:20)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2021-11-10 (14:05:49)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-10 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2021-11-10 (14:06:39)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2021-11-10 (14:06:43)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2021-11-10 (14:09:11)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2021-11-19 (14:34:53)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2021-11-19 (14:35:38)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2021-12-08 (12:28:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2021-12-28 (18:07:04)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2021-12-28 (19:24:21)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Data publikacji: 2021-11-10

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: " Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535034

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 144KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 183KB)
 3. Załączniki 1-10 do SWZ (plik zip 1214KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 88KB)
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 89KB)
 6. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert (plik pdf 88KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 92KB)
 8. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtorzeniu czynnośći oceny i badania ofert (plik pdf 88KB)
 9. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania (plik pdf 67KB)
 10. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 64KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-10
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2021-11-10 (14:13:13)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2021-11-10 (14:14:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2021-11-10 (14:14:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2021-11-10 (14:14:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załączniki 1-10 do SWZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2021-11-10 (14:15:07)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2021-11-10 (14:16:03)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2021-11-19 (14:36:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2021-11-29 (15:15:36)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2021-12-02 (11:32:21)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2021-12-08 (12:30:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2021-12-21 (13:51:25)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtorzeniu czynnośći oceny i badania ofert
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2021-12-27 (16:43:26)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 13. 2022-01-04 (08:49:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Redaktor: Karolina Ignasiak

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.22.2021

Data publikacji: 2021-09-20

power-fewerrp

Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG NA STANOWISKU: PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA ORAZ PSYCHOLOG TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

https://platformazakupowa.pl/transakcja/510423

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 182KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-09-20
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2021-09-20 (15:17:56)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.22.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2021-09-20 (15:20:08)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.22.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2021-10-08 (14:39:07)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zapytanie ofertowe - DOŻYWIANIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY RAWICZ

Data publikacji: 2021-07-29

https://platformazakupowa.pl/transakcja/489562

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 141KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-07-29
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2021-07-29 (10:29:54)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zapytanie ofertowe - DOŻYWIANIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY RAWICZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2021-07-29 (10:32:03)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zapytanie ofertowe - DOŻYWIANIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY RAWICZ
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2021-08-16 (11:02:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.17.2021

Data publikacji: 2021-06-25

power-fewerrp

Zapytanie ofertowe - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH/NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIESAMODZIELNEJ/NIEPEŁNOSPRAWNEJ

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/475841

Załączniki:

 1. Zawiadominie o wyborze oferty (plik pdf 189KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-06-25
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2021-06-25 (12:31:00)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.17.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2021-06-25 (12:35:32)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.17.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2021-07-05 (14:39:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadominie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021

Data publikacji: 2021-06-04

Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ NA RZECZ OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM DZIECI

https://platformazakupowa.pl/transakcja/466623

Załączniki:

 1. Zawiadominie o wyborze oferty (plik pdf 174KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-06-04
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

 1. 2021-06-04 (09:29:17)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 2. 2021-06-04 (09:35:55)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 3. 2021-06-04 (09:39:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 4. 2021-06-04 (09:40:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie Wykonawcy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 5. 2021-06-04 (09:40:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wzór umowy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 6. 2021-06-04 (09:40:48)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wzór umowy powierzenia danych
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 7. 2021-06-04 (09:41:19)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 8. 2021-06-04 (09:55:44)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 9. 2021-06-04 (10:14:06)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 10. 2021-06-04 (10:14:07)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 11. 2021-06-04 (10:15:12)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 12. 2021-06-04 (10:15:28)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 13. 2021-06-04 (10:21:37)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 14. 2021-06-04 (10:21:44)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 15. 2021-06-04 (10:22:09)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 16. 2021-06-04 (10:22:44)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 17. 2021-06-04 (10:22:53)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 18. 2021-06-04 (10:22:55)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 19. 2021-06-04 (10:25:02)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 20. 2021-06-04 (10:25:07)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie Wykonawcy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 21. 2021-06-04 (10:25:10)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wzór umowy
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 22. 2021-06-04 (10:25:12)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wzór umowy powierzenia danych
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 23. 2021-06-04 (10:26:25)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 24. 2021-06-04 (10:26:28)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 25. 2021-06-04 (10:26:41)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 26. 2021-06-04 (10:26:41)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 27. 2021-06-04 (10:26:50)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 28. 2021-06-30 (13:15:37)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zawiadominie o wyborze oferty
  Redaktor: Karolina Ignasiak
 29. 2021-06-30 (13:16:59)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021
  Redaktor: Karolina Ignasiak

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...