Profilaktyka

PUNKT KONSULTACYJNY

Specjaliści z Punktu konsultacyjnego prowadzą porady telefoniczne:
Psycholog ds. uzależnień
poniedziałek 14:30 - 17:00
czwartek 12:00 - 16:00
nr telefonu 535 519 905
Psycholog
wtorek 16:00 - 19:00
nr telefonu 535 519 905
Prawnik
wtorek 16:00 - 17:30
czwartek 16:00 - 17:30
Porady prawne udzielane są pod numerem telefonu 65 546 39 53. Na konsultację telefoniczną do prawnika obowiązują zapisy pod numerem telefonu 506 684 267. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie. Porady w Punkcie konsultacyjnym udzielane są mieszkańcom gminy Rawicz.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie opiekuńczo – specjalistycznej, czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, w godzinach od 13.00 do 17.00, natomiast w okresie przerw od nauki funkcjonowanie placówki dostosowane jest w zależności od potrzeb dzieci i rodziców. Do placówki przyjmuje się wychowanków w wieku 6-13 lat na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. Wychowankowie mają zapewniony codzienny posiłek dostosowany do pory dnia. Podczas pobytu w placówce dzieci mogą skorzystać między innymi: z pomocy wychowawców w nauce i odrabianiu lekcji, brać udział w zajęciach ogólnorozwojowych (plastycznych, technicznych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych) oraz psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, rozwijać uzdolnienia i hobby. Wychowawcy służą także pomocą pedagogiczną rodzicom/opiekunom prawnym.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Ewą Kochan

 • telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267
 • e-mailowy: dzialprofilaktyki@cusrawicz.pl

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH „PRZYSTAŃ”

Zajęcia w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych „Przystań” skierowane są dla mieszkańców gminy Rawicz pozostających w związku emocjonalnym z osobą przejawiającą problem uzależnienia. Zajęcia prowadzone w grupie są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Agnieszką Matysiak

 • telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267
 • e-mailowy: dzialprofilaktyki@cusrawicz.pl

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Programy profilaktyczne są realizowane m.in. w szkołach, instytucjach. Miejscem realizacji programów profilaktycznych jest teren gminy Rawicz. Działania mogą być prowadzone we wszelkiego rodzaju miejscach, w których oddziaływania profilaktyczne są wskazane i ich wykonanie może przynieść zamierzony efekt. Przyznawanie dofinansowania na prowadzenie działań profilaktycznych odbywa się zgodnie ze Standardami realizacji programów profilaktycznych realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przez Centrum Usług Społecznych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o kontakt z Magdaleną Stefańską

 • telefoniczny 535 519 905
 • e-mailowy: dzialprofilaktyki@cusrawicz.pl

ZAJĘCIA BIOFEEDBACK

Miejscem świadczenia treningu EEG Biofeedback jest gabinet w budynku Centrum Usług Społecznych, ul. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz. Trening EEG Biofeedback zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka. Uczestniczenie w zajęciach ma na celu polepszenie jakości życia poprzez zmniejszanie objawów chorób lub dolegliwości, z którymi zgłaszają się klienci. Udział w treningu EEG Biofeedback jest płatny.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Sekcją Profilaktyki Uzależnień

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

 1. 2021-03-26 (13:26:10)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Profilaktyka
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-03-26 (13:26:21)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Profilaktyka
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-08-26 (11:27:37)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Profilaktyka
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2022-01-21 (07:48:11)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Profilaktyka
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2022-01-21 (08:48:18)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Profilaktyka
  Redaktor: R.K. Administrator
 6. 2022-07-11 (14:42:09)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Profilaktyka
  Redaktor: R.K. Administrator
 7. 2022-07-11 (14:43:28)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Profilaktyka
  Redaktor: R.K. Administrator