Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta oraz jej duplikat są przyznawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej, karta wydawana jest bezpłatnie, wydanie duplikatu wymaga wniesienia opłaty. Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są… o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37     
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

WIELKOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych lub listownie. Karta przyznawana jest bezpłatnie, a jej odbiór następuje w siedzibie Centrum po uprzednim telefonicznym powiadomieniu wnioskodawcy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna: Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, Porozumienie Partnerskie nr 5/gmina/2014 zawarte w dniu 3 października 2014r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rawicz.

 

GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminna Karta Dużej Rodziny jest wydawana jest na wniosek, każdemu członkowi rodziny wielodzietnej i uprawnia do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych zniżek lub zwolnień oferowanych przez instytucje gminne oraz podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Rawicz. Wydawana z terminem ważności do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych lub listownie. Karta przyznawana jest bezpłatnie, a jej odbiór następuje w siedzibie Centrum po uprzednim telefonicznym powiadomieniu wnioskodawcy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są… o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIII/350/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rawicz Programu „Duża Rodzina” ze zm., Zarządzenie Nr 960/2014 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia logo Programu „Duża Rodzina”, regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny oraz jej wzoru. ze zm.

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny (plik pdf 60KB)
 2. Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny (plik docx 20KB)
 3. Wniosek o wydanie duplikatu Gminnej Karty Dużej Rodziny (plik docx 20KB)
 4. Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz inne druki (plik zip 404KB)
 5. Wykaz dokumentów do Karty Dużej Rodziny (plik doc 15KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: Agnieszka Duszak

 1. 2015-01-05 (09:51:51)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 2. 2015-01-05 (09:51:56)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 3. 2015-01-19 (10:50:24)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 4. 2015-11-20 (09:35:09)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 5. 2015-11-20 (09:36:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 6. 2015-11-20 (09:38:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 7. 2015-11-20 (09:39:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 8. 2017-08-09 (09:51:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 9. 2017-08-09 (09:52:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 10. 2017-08-09 (10:21:09)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 11. 2019-01-28 (13:16:15)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 12. 2019-01-28 (13:18:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 13. 2019-01-28 (13:18:18)
  Opis zdarzenia: zaprzestanie publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 14. 2019-01-28 (13:18:27)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: admin
 15. 2019-04-17 (11:07:12)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 16. 2021-03-17 (15:21:11)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 17. 2021-03-21 (15:50:02)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza artykułu: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 18. 2021-03-21 (17:50:09)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza artykułu: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 19. 2021-03-21 (17:55:50)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 20. 2021-03-21 (17:56:23)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 21. 2021-03-21 (18:05:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
  Redaktor: R.K. Administrator
 22. 2021-03-21 (18:07:39)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie ZKDR-01 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 23. 2021-03-21 (18:08:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie ZKDR-02 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 24. 2021-03-21 (18:09:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie ZKDR-03 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 25. 2021-03-21 (18:10:12)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja ZKDR-04 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 26. 2021-03-21 (18:10:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 27. 2021-03-21 (18:11:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 28. 2021-03-21 (18:12:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o wydanie duplikatu Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 29. 2021-03-21 (18:13:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wykaz partnerów Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 30. 2021-03-26 (13:22:02)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 31. 2021-03-26 (13:22:14)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 32. 2021-03-26 (13:22:25)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 33. 2021-03-26 (13:22:29)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 34. 2021-03-26 (13:24:14)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 35. 2021-05-05 (12:01:56)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 36. 2021-05-05 (12:02:10)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o wydanie duplikatu Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 37. 2021-05-05 (12:02:40)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 38. 2021-05-05 (12:03:04)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o wydanie duplikatu Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 39. 2021-05-05 (12:27:51)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wykaz partnerów Gminnej Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator
 40. 2021-06-10 (09:05:12)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
  Redaktor: R.K. Administrator
 41. 2021-06-10 (09:05:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
  Redaktor: R.K. Administrator
 42. 2021-07-06 (10:12:18)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 43. 2021-07-06 (10:12:55)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Karty Dużej Rodziny (Ogólnopolska, Wielkopolska, Gminna)
  Redaktor: R.K. Administrator
 44. 2023-07-21 (12:49:20)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
  Redaktor: R.K. Administrator
 45. 2023-07-21 (12:49:26)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie ZKDR-01 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 46. 2023-07-21 (12:49:30)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie ZKDR-02 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 47. 2023-07-21 (12:49:33)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie ZKDR-03 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 48. 2023-07-21 (12:49:38)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Informacja ZKDR-04 (do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
  Redaktor: R.K. Administrator
 49. 2023-07-21 (12:51:20)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz inne druki
  Redaktor: R.K. Administrator
 50. 2023-08-12 (17:16:54)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wykaz dokumentów do Karty Dużej Rodziny
  Redaktor: R.K. Administrator