Pomoc społeczna (zawiera druki)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 776 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.), zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty:  600 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.), zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
 • W zakresie Programu ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Formy świadczeń:

1. Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Świadczenia niepieniężne: schronienie, ubranie, posiłki

3. Pomoc usługowa obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, interwencję kryzysową, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bezpłatne świadczenie opieki zdrowotnej. W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni. Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kontakt:

Świadczenia w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"

Świadczenia te realizowane są w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy, Uchwała Rady Ministrów Nr 140 z dn. 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Kontakt:

- telefoniczny (65) 545-40-37 , e-mailowy:sekcja@cusrawicz.pl

Sprawienie pogrzebu

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu sprawia pogrzeby osób zmarłym na terenie Miasta i Gminy Rawicz, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kontakt: telefoniczny (65) 545-40-37 , e-mailowy:sekcja@cusrawicz.pl

Załączniki:

 1. Zaświadczenie lekarskie kierowane do CUS w Rawiczu celem przyznania usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych (plik doc 60KB)
 2. Oświadczenie art. 233 kodeksu karnego (plik doc 15KB)
 3. Oświadczenie o przychodach (plik doc 29KB)
 4. Wniosek o udzielenie pomocy (plik docx 15KB)
 5. Zaświadczenie o dochodach (plik doc 30KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

 1. 2021-03-26 (14:16:30)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Pomoc społeczna
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-03-26 (14:16:46)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Pomoc społeczna
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-03-29 (13:42:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2021-03-29 (13:43:06)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie lekarskie - usługi opiekuńcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2021-03-29 (13:43:20)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o wynagrodzeniu
  Redaktor: R.K. Administrator
 6. 2021-03-29 (13:43:38)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie 233 k.k.
  Redaktor: R.K. Administrator
 7. 2021-05-13 (10:57:54)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie lekarskie - usługi opiekuńcze
  Redaktor: R.K. Administrator
 8. 2021-05-13 (10:57:58)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie 233 k.k.
  Redaktor: R.K. Administrator
 9. 2021-05-13 (10:59:48)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o wynagrodzeniu
  Redaktor: R.K. Administrator
 10. 2021-05-13 (11:00:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o wynagrodzeniu
  Redaktor: R.K. Administrator
 11. 2021-05-13 (11:01:11)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie lekarskie kierowane do CUS w Rawiczu celem przyznania usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych
  Redaktor: R.K. Administrator
 12. 2021-05-13 (11:01:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie art. 233 kodeksu karnego
  Redaktor: R.K. Administrator
 13. 2021-09-01 (08:44:00)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o wynagrodzeniu
  Redaktor: R.K. Administrator
 14. 2021-09-01 (08:45:13)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 15. 2022-01-10 (08:15:18)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Oświadczenie o wynagrodzeniu
  Redaktor: R.K. Administrator
 16. 2022-01-10 (08:15:45)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie o przychodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 17. 2022-01-11 (13:21:47)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 18. 2022-01-11 (13:22:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 19. 2022-01-12 (13:15:11)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Pomoc społeczna
  Redaktor: R.K. Administrator
 20. 2023-08-12 (16:17:47)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o udzielenie pomocy
  Redaktor: R.K. Administrator
 21. 2023-09-08 (15:49:43)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 22. 2023-09-08 (15:50:08)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach
  Redaktor: R.K. Administrator
 23. 2023-10-31 (08:47:55)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Pomoc społeczna (+druki)
  Redaktor: R.K. Administrator
 24. 2023-10-31 (08:48:48)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Pomoc społeczna (zawiera druki)
  Redaktor: R.K. Administrator