Przemoc w rodzinie

Zgodnie z U stawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 956.) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje następujące zadania:

- opracowuje i realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu prowadzi również działania skierowane na profilaktykę przemocy w rodzinie, dzięki czemu następuje podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie, zwiększenie działań profilaktycznych oraz skuteczności ochrony i wsparcia rodzin.

CUS Rawicz zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 65 546 10 04, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych (ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, Rawicz, poniedziałek 8:00 -16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00)

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

  1. 2021-03-26 (13:28:07)
    Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Przemoc w rodzinie
    Redaktor: R.K. Administrator
  2. 2021-03-26 (13:28:18)
    Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Przemoc w rodzinie
    Redaktor: R.K. Administrator