Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Data publikacji: 2019-04-12

Władysława Czajkowska

tel. 65-545-40-37
biuro nr 210

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-04-12
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

 1. 2019-04-12 (18:26:36)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Dyrektor Władysława Czajkowska
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 2. 2019-04-12 (18:26:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Dyrektor Władysława Czajkowska
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 3. 2021-03-17 (12:09:06)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dyrektor Władysława Czajkowska
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2021-04-01 (12:18:18)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2021-04-01 (12:43:21)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
  Redaktor: R.K. Administrator

Zastępca Dyrektora

Data publikacji: 2021-09-06

Bogusława Olszewska

ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. (65)546-75-90, biuro nr 211

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-09-06
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialna/y za treść: R.K. Administrator

 1. 2021-09-06 (14:14:54)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: R.K. Administrator
 2. 2021-09-06 (14:17:37)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: R.K. Administrator
 3. 2021-09-06 (14:18:26)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: R.K. Administrator
 4. 2021-09-06 (14:23:08)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: R.K. Administrator
 5. 2021-09-06 (14:35:38)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: R.K. Administrator

Zastępca Dyrektora

Data publikacji: 2019-04-12

Natalia Purgacz

ORGANIZATOR USŁUG SPOŁECZNYCH

tel. (65) 546-10-01, biuro nr 105

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-04-12
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

 1. 2019-04-12 (18:35:12)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny Stypendia i zasiłki szkolne. Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 2. 2019-04-12 (18:35:15)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny Stypendia i zasiłki szkolne. Karta Dużej Rodziny
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 3. 2019-04-19 (07:38:37)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Stypendia i zasiłki szkolne. Projekty UE. Punkt Wsparcia Seniora. Centrum Wolontariatu.
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 4. 2019-05-08 (07:59:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Stypendia i zasiłki szkolne. Projekty UE. Centrum Wolontariatu. Punkt Wsparcia Seniora.
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 5. 2019-08-19 (13:43:23)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Dział Aktywności Lokalnej: Projekty UE. Lokalne Centrum Wolontariatu. Punkt Wsparcia Seniora. Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 6. 2019-09-02 (10:23:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Dział Aktywności Lokalnej: Projekty UE. Lokalne Centrum Wolontariatu. Punkt Wsparcia Seniora. Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 7. 2020-10-13 (10:29:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 8. 2020-10-13 (10:29:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 9. 2020-10-13 (10:30:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 10. 2020-10-14 (10:09:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Z-ca Dyrektora Natalia Purgacz
  Redaktor: Admin(R.Kal)
 11. 2021-03-17 (12:10:00)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Z-ca Dyrektora Natalia Purgacz
  Redaktor: R.K. Administrator
 12. 2021-04-01 (12:21:06)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Zastępca Dyrektora
  Redaktor: R.K. Administrator