Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

2019-04-12

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
faks 65 545-35-06
www.cusrawicz.pl
sekretariat@cusrawicz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:EPUAP
Adres skrytki: /mgops-rawicz/SkrytkaESP
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.cusrawicz.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek: 8.00-16.00
  • wtorek - piątek: 7.00-15.00

Wydłużony czas urzędowania:

  • Koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych – środa do godz. 18.00
  • Sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz fundusz alimentacyjny – środa do godz. 18.00

Dane do dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków, not księgowych):
NABYWCA:
Gmina Rawicz ul. Marszałka J.Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
NIP: 699-187-10-57
ODBIORCA:
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Pracownik przeszkolony z zakresu języka migowego:
Magdalena Wietrzychowska

Dostęp dla osób niepełnosprawnych w budynku: parter i piętro - bez ograniczeń

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-04-12
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialny na treść: Władysława Czajkowska

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

2019-04-12

Władysława Czajkowska

tel. 65-545-40-37
biuro nr 210

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-04-12
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialny na treść: Admin(R.Kal)

Zastępca Dyrektora

2021-09-06

Bogusława Olszewska

ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. (65)546-75-90, biuro nr 211

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-09-06
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialny na treść: R.K. Administrator

Zastępca Dyrektora

2019-04-12

Natalia Purgacz

ORGANIZATOR USŁUG SPOŁECZNYCH

tel. (65) 546-10-01, biuro nr 105

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-04-12
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialny na treść: Admin(R.Kal)

Dział Organizacyjny

2020-10-14

Kierownik – Małgorzata Stasiak, tel. 65-545-40-37, biuro nr 209
Marlena Olejnik-Derlatko, tel. 65-545-40-37, biuro nr 209
Karolina Ignasiak, tel. 65-545-40-37, biuro nr 217
Tomasz Wiśniewski, tel. 65-545-40-37, biuro nr 208
Główny administrator – Radosław Kal, tel. 65-545-40-37

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-10-14
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialny na treść: Admin(R.Kal)

ZESPÓŁ DS. ORGANIZOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH

2021-04-01

KOORDYNATORZY INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCH

Agnieszka Dałkowska
Wojciech Bawolski

tel. (65) 546-10-02, biuro nr 103

 

SEKCJA WSPIERANIA RODZINY, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Kierownik – Ewa Kochan
Agnieszka Matysiak-Semenków

tel. (65) 546-70-97, biuro nr 104

 

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik – Aneta Jędrzejak
tel. (65) 546-75-85, biuro nr 107

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGODLA  DZIECI I MŁODZIEŻY
ul. Kopernika 9b, 63-900

Kierownik - Ewa Kochan
tel. (65) 546-70-97

 

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Koordynator Wolontariatu - Natalia Purgacz
tel. (65) 546-10-01, biuro nr: 105

 

PUNKT WSPARCIA SENIORA

Julianna Maćkowiak
telefon 500-774-841

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-04-01
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialny na treść: R.K. Administrator

ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

2021-04-01

Kinga Klemczak

tel. 500-774-841
"KUŹNIA WIEDZY"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-04-01
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialny na treść: R.K. Administrator

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

2021-04-01

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Koordynator – Marzena Tawczyńska

 

Pracownicy socjalni:

Lidia Operchał, tel. (65) 546-64-93, biuro nr 203
Małgorzata Czupryna, tel. 65-546-64-93, biuro nr 203
Ewa Dziewic, tel. (65) 546-64-92, biuro nr 204
Katarzyna Jakubczyk, tel. (65) 546-64-92, biuro nr 204
Lidia Kasprzak, tel. (65) 546-10-04, biuro nr 212
Adam Banach, tel. (65) 546-10-04, biuro nr 213
Stanisław Suchy, tel. (65) 546-10-04, biuro nr 213
Marta Bzdęga, tel. (65) 546-10-04, biuro nr 213
Magdalena Cichońska, tel. (65) 546-64-95, biuro nr 214
Anna Stolarek, tel. (65) 546-64-95, biuro nr 214

 

Asystenci Rodziny:

Magdalena Grześkowiak, tel. (65) 545-40-37, biuro 208

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca – Agnieszka Duszak
tel. (65) 545-40-37, biuro nr 218

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Stypendia i zasiłki szkolne, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia z pomocy społecznej

Katarzyna Nowak, Agnieszka Duszak, Marta Grzebieniowska
tel. 65-545-40-37, biuro nr 208a

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Kierownik – Joanna Aleksander
tel. (65) 545-22-47, biuro nr 207

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE

Magdalena Wietrzychowska, Marta Horodecka, Alicja Szylderowicz
tel. (65) 546-64-91, biuro nr 205

 

Katarzyna Tymińska, Anna Kapusta
tel. (65) 546-75-86, biuro nr 206

Dagmara Dopieralska
tel. (65) 545-22-47, biuro nr 207

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Marta Horodecka, Magdalena Wietrzychowska

Tel. (65) 546-64-91, biuro nr 205

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-04-01
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialny na treść: R.K. Administrator

Dział Ekonomiczno - Finansowy

2020-10-14

Główny Księgowy
Paulina Majewska
tel.: (65) 546-70-59

Z-ca Głównego Księgowego
Olimpia Maćkowiak
tel.: (65) 546-70-42

Księgowość i płace
Małgorzata Grzebieniowska, Maria Kudła, Marlena Marcinkowska, Anna Maćkowiak, Adrianna Pernak
tel.: (65) 546-70-42

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-10-14
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialny na treść: Admin(R.Kal)