Świadczenia wychowawcze (rodzina 500+)

Celem świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka , opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej - do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Kontakt w sprawie świadczenia wychowawczego:

- telefoniczny: (65) 545-22-47 – Joanna Aleksander, Dagmara Dopieralska, (65) 546-75-86 – Katarzyna Tymińska, Anna Kapusta, (65) 546-64-91 – Marta Horodecka, Alicja Świerzewska

- e-mailowy:sr@opsrawicz.pl

Załączniki:

  1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022) (plik pdf 83KB)
  2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022) (plik pdf 106KB)