Profilaktyka

Punkt konsultacyjny

Specjaliści z Punktu konsultacyjnego prowadzą porady telefoniczne:
Psycholog ds. uzależnień
poniedziałek 14:30 - 17:00
czwartek 12:00 - 16:00
nr telefonu 535 519 905
Psycholog
wtorek 16:00 - 19:00
nr telefonu 535 519 905
Prawnik
wtorek 16:00 - 17:30
czwartek 16:00 - 17:30
Porady prawne udzielane są pod numerem telefonu 65 546 39 53. Na konsultację telefoniczną do prawnika obowiązują zapisy pod numerem telefonu 506 684 267. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie. Porady w Punkcie konsultacyjnym udzielane są mieszkańcom gminy Rawicz.

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie opiekuńczo – specjalistycznej, czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, w godzinach od 13.00 do 17.00, natomiast w okresie przerw od nauki funkcjonowanie placówki dostosowane jest w zależności od potrzeb dzieci i rodziców. Do placówki przyjmuje się wychowanków w wieku 6-13 lat na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. Wychowankowie mają zapewniony codzienny posiłek dostosowany do pory dnia. Podczas pobytu w placówce dzieci mogą skorzystać między innymi: z pomocy wychowawców w nauce i odrabianiu lekcji, brać udział w zajęciach ogólnorozwojowych (plastycznych, technicznych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych) oraz psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, rozwijać uzdolnienia i hobby. Wychowawcy służą także pomocą pedagogiczną rodzicom/opiekunom prawnym.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Ewą Kochan

- telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267

- e-mailowy: dzialprofilaktyki@opsrawicz.pl

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych „Przystań”

Zajęcia w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych „Przystań” skierowane są dla mieszkańców gminy Rawicz pozostających w związku emocjonalnym z osobą przejawiającą problem uzależnienia. Zajęcia prowadzone w grupie są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Agnieszką Matysiak - Semenków

- telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267

- e-mailowy: dzialprofilaktyki@opsrawicz.pl

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne są realizowane m.in. w szkołach, instytucjach. Miejscem realizacji programów profilaktycznych jest teren gminy Rawicz. Działania mogą być prowadzone we wszelkiego rodzaju miejscach, w których oddziaływania profilaktyczne są wskazane i ich wykonanie może przynieść zamierzony efekt. Przyznawanie dofinansowania na prowadzenie działań profilaktycznych odbywa się zgodnie ze Standardami realizacji programów profilaktycznych realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przez Centrum Usług Społecznych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o kontakt z Sekcją Wspierania Rodziny, Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267

- e-mailowy: dzialprofilaktyki@opsrawicz.pl

Zajęcia na ściance wspinaczkowej

Miejscem świadczenia zajęć na ściance wspinaczkowej jest hala sportowa znajdująca się w Szkole Podstawowej w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, Sierakowo , 63-900 Rawicz. Zajęcia na ściance wspinaczkowej są skierowane do mieszkańców gminy Rawicz w wieku od 6 lat. W zajęciach mogą brać udział osoby bez względu na dochód. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Sekcją Wspierania Rodziny, Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267

- e-mailowy: dzialprofilaktyki@opsrawicz.p

Zajęcia Biofeedback

Miejscem świadczenia treningu EEG Biofeedback jest gabinet w budynku Centrum Usług Społecznych, ul. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz. Trening EEG Biofeedback zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka. Uczestniczenie w zajęciach ma na celu polepszenie jakości życia poprzez zmniejszanie objawów chorób lub dolegliwości, z którymi zgłaszają się klienci. Udział w treningu EEG Biofeedback jest płatny.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Sekcją Wspierania Rodziny, Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267

- e-mailowy: dzialprofilaktyki@opsrawicz.pl

Zapraszamy również do śledzenia strony Działu Profilaktyki na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem: MGOPS Rawicz Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy | Facebook

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-26
Dane wprowadził(a): R.K. Administrator
Odpowiedzialny na treść: R.K. Administrator