Sprawozdanie finansowe - rok 2020

2021-04-29

Załączniki:

 1. Bilans jednostki budżetowej 2020 - skan (plik pdf 432KB)
 2. Bilans jednostki budżetowej 2020 - forma tekstowa (plik pdf 168KB)
 3. Rachunek zysków i strat jednostki 2020 - skan (plik pdf 403KB)
 4. Rachunek zysków i strat jednostki 2020 - forma tekstowa (plik pdf 144KB)
 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 - skan (plik pdf 409KB)
 6. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 - forma tekstowa (plik pdf 130KB)
 7. Informacja dodatkowa 2020 - skan (plik pdf 1069KB)
 8. Informacja dodatkowa 2020 - forma tekstowa (plik pdf 218KB)
 9. Informacja dodatkowa 2020 - załącznik - forma tekstowa (plik pdf 461KB)

Sprawozdanie finansowe - rok 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

2020-05-08

Sprawozdanie finansowe - rok 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Załączniki:

 1. Bilans Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (plik pdf 163KB)
 2. Rachunek zysków i strat Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (plik pdf 140KB)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (plik pdf 126KB)
 4. Informacja dodatkowa Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (plik pdf 3128KB)
 5. Korekta do informacji dodatkowej Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (plik pdf 471KB)

Sprawozdanie finansowe - rok 2019

2020-05-07

Sprawozdanie finansowe - rok 2019

Załączniki:

 1. Bilans 2019 (plik pdf 168KB)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki 2019 (plik pdf 144KB)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 (plik pdf 130KB)
 4. Informacja dodatkowa 2019 (plik pdf 218KB)
 5. Informacja dodatkowa 2019 - załącznik (plik pdf 2668KB)

Sprawozdanie finansowe - rok 2018

2019-05-09

Sprawozdanie finansowe - rok 2018

Załączniki:

 1. Bilans 2018 (plik pdf 787KB)
 2. Rachunek zysków i strat 2018 (plik pdf 642KB)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 (plik pdf 581KB)
 4. Informacja dodatkowa 2018 (plik pdf 2487KB)